Zľavy v lyžiarskom stredisku SKI Grúniky Sihelné.
Riaditeľ lyžiarského strediska SKI Grúniky poskytol pre podielnikov Urbáru Námestovo a ich rodinných príslušníkov
50% zľavu pri nákupe lístkov na lyžiarské vleky v lyžiarskom stredisku.
Podmienkou pre poskytnutie zľavy je preukaz vystavený v kancelárií Urbáru Námestovo,
na ktorom je nalepená fotografia držiteľa preukazu.
Držiteľ preukazu musí byť osobne prítomný v pokladni pri zakúpení lístka na vlek.
Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie pravidiel.

Lesopestovateľská činnosť


Porastové mapy na roky 2015-2024

Porastová mapa - Námestovo
Porastová mapa - Pilsko


Činnosť orgánov spoločenstva

Zhromaždenie

V dňoch 27.6.2021 a 7.7.2021 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo zhromaždenie podielníkov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 27.9.2020 a 7.10.2020 sa po obmedzeniach spôsobených koranavírusom konalo v priestoroch Urbárskeho domu zhromaždenie podielníkov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 5.5.2019 a 28.5.2019 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo zhromaždenie podielníkov formou čiastkových schôdzi ... sumárna zápisnica.

V dňoch 6.5.2018 a 16.5.2018 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo zhromaždenie podielníkov formou čiastkových schôdzi ... výpis zo sumárnej zápisnice.

V dňoch 7.5.2017 a 16.5.2017 sa v priestoroch Urbárskeho domu konalo zhromaždenie podielníkov formou čiastkových schôdzi ... výpis zo sumárnej zápisnice.

24.4.2016 a 26.4.2016 - sa konalo zasadnutie zhromaždenia formou čiastkových schôdzi. Zápisnicu zo zasadnutia si môžu členovia spoločenstva pozrieť v kancelárií Urbáru v Námestove. Prinášame Vám skrátený výpis z tejto zápisnice ... výpis zo zápisnice.

Výbor

12.10.2020 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po zhromaždení podielníkov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

25.9.2020 - sa uskutočnilo 10. zasadnutie výboru opäť k príprave zhromaždenia podielníkov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

9.9.2020 - sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru k príprave zhromaždenia podielníkov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

5.8.2020 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

14.5.2020 - sa po dlhšej prestávke spôsobenej obmedzeniami v súvislosti s koronavírusom uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

10.12.2019 - sa uskutočnilo 5. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

24.10.2019 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

8.10.2019 - sa uskutočnilo v teréne 3. zasadnutie výboru - kontrola stavu porastov, ciest a skladov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

1.8.2019 - sa uskutočnilo 2. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

14.5.2019 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po Zhromaždení podielníkov dňa 5.5.2019. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

28.3.2019 - sa uskutočnilo 11. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

12.3.2019 - sa uskutočnilo 10. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

24.1.2019 - sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

18.12.2018 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

4.12.2018 - sa uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

6.11.2018 - sa uskutočnilo v teréne 6. zasadnutie výboru - kontrola stavu porastov, ciest a skladov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

30.10.2018 - sa uskutočnilo v teréne 5. zasadnutie výboru - kontrola stavu porastov, ciest a skladov. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

2.10.2018 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

16.8.2018 - sa uskutočnilo v teréne 3. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

1.8.2018 - sa uskutočnilo 2. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

22.5.2018 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po Zhromaždení podielníkov v dňoch 6.5. a 16.5.2018, kde prebehla voľba predsedu spoločenstva a podpredsedu výboru ... výpis zo zápisnice.

13.3.2018 - sa uskutočnilo 9. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

25.1.2018 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

19.12.2017 - sa uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

6.12.2017 - sa uskutočnilo 6. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

24.10.2017 - sa uskutočnilo 5. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

29.9.2017 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.9.2017 - sa uskutočnilo 3. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

19.7.2017 - sa uskutočnilo 2. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.6.2017 - sa uskutočnilo 1. zasadnutie výboru po Zhromaždení podielníkov v dňoch 7.5. a 16.5.2017. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.4.2017 - sa uskutočnilo 14. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

29.3.2017 - sa uskutočnilo 13. zasadnutie výboru, na ktorom sa schválil program zasadnutia zhromaždenia. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

23.3.2017 - sa uskutočnilo 12. zasadnutie výboru, na ktorom sa prejednával program zasadnutia zhromaždenia. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

27.2.2017 - sa uskutočnilo 11. zasadnutie výboru s dôrazom na prípravu zasadnutia zhromaždenia. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

30.1.2017 - sa uskutočnilo 10. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.12.2016 - sa v predvianočnej atmosfére uskutočnilo 9. pracovné zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

29.11.2016 - sa uskutočnilo 8. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

20.10.2016 - sa uskutočnilo 7. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

27.9.2016 - sa uskutočnilo 6. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

13.9.2016 - sa tentoraz zišiel výbor v teréne na svojom 5. zasadnutí. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

6.9.2016 - sa uskutočnilo 4. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

26.7.2016 - sa uskutočnilo 3. zasadnutie výboru. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

19.7.2016 - sa zišiel výbor na svojom 2. zasadnutí. Program zasadnutia, ako aj výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

14.6.2016 - sa zišiel výbor na svojom 1. zasadnutí za účasti členov dozornej rady. Program zasadnutia a skrátený výpis zo zápisnice je v priloženom výpise ... výpis zo zápisnice.

Dozorná rada

13.8.2021 - v dňoch 9.8.2021 a 13.8.2021 kontrola stavu lesných porastov, mladých stromčekov a výsadby v lokalitách ... zápis z činnosti.

6.8.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

4.6.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

11.3.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

7.1.2021 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

25.11.2020 - kontrola stavu porastov v lokalite Kurcinovka a Zavahanov... zápis z činnosti.

14.8.2020 - kontrola lesopestovateľských prác v lokalite Námestovské Pilsko... zápis z činnosti.

27.7.2020 - kontrola predaja dreva zo skladov v oblasti Námestovo... zápis z kontroly.

10.7.2020 - kontrola stavu zalesňovania porastov z roku 2020 a stavu skladov v lokalite Pilsko... zápis z činnosti.

8.7.2020 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

28.6.2020 - kontrola stavu dreva na skladoch v lokalite Námestovské Pilsko ... zápis z činnosti.

7.5.2020 - kontrola stavu zalesňovania porastov v lokalite Spolno, Belkovka, Skalka ... zápis z činnosti.

28.2.2020 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

25.2.2020 - v dňoch 7.1.2020 a 25.2.2020 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

26.11.2019 - kontrola faktúr a pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

11.11.2019 - kontrola vykonaných zemných prác v lokalite Skalka, Zavahanov a Pilsko... zápis z činnosti.

30.10.2019 - v dňoch 17.9.2019 a 30.10.2019 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

25.7.2019 - kontrola stavu zalesňovania porastov v Námestovskej oblasti a v lokalite Pilsko... zápis z činnosti.

12.7.2019 - kontrola faktúr, pokladničných dokladov a inventarizácia pokladničnej hotovosti ... zápis z činnosti.

25.6.2019 - kontrola skladov dreva, stav porastov a kvalita zakoreňovania mladých stromčekov ... zápis z činnosti.

19.6.2019 - kontrola skladov dreva, stav porastov a kvalita zakoreňovania mladých stromčekov ... zápis z činnosti.

31.5.2019 - zmena predsedu Dozornej rady ... zápis z činnosti.

23.4.2019 - v dňoch 18.3.2019 a 23.4.2019 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

7.1.2019 - v dňoch 13.12.2018 a 7.1.2019 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

3.12.2018 - kontrola stavu neuhradených pohľadávok k 3.12.2018 ... zápis z činnosti.

6.11.2018 - kontrola prevedených zemných prác pri oprave skladov dreva v námestovskej oblasti a v oblasti Námestovské Pilsko ... zápis z činnosti.

7.10.2018 - v dňoch 6.9.2018 a 7.10.2018 kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

28.8.2018 - kontrola stavu skladov v námestovskej oblasti a v oblasti Námestovské Pilsko, tiež obhliadka lesného porastu ... zápis z činnosti.

27.7.2018 - v oblasti Námestovské Pilsko kontrola stavu skladov na skládkach, stav lesného porastu a tiež obhliadka lesnej škôlky ... zápis z činnosti.

20.7.2018 - kontrola stavu skladov a lesných porastov v námestovskej oblasti ... zápis z činnosti.

18.7.2018 - kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov a zhodnotenie stavu vývoja ekonomiky ... zápis z činnosti.

10.7.2018 - kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

22.5.2018 - sa konalo prvé zasadnutie DR v novom zložení po zhromaždení podielnikov. Prebehla voľba predsedu DR a stanovil sa plán činnosti na celé funkčné obdobie ... zápis z činnosti.

2.5.2018 - v dňoch 30.4.2018 a 2.5.2018 kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr a evidencia vyťaženého a predaného dreva ... zápis z činnosti.

19.4.2018 - kontrola predaja dreva v dňoch 21.2.2018 a 19.4.2018... zápis z činnosti.

16.1.2018 - kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

2.11.2017 - kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

19.10.2017 - kontrola mzdovej dokumentácie - pracovné zmluvy, výpočet miezd, ... zápis z činnosti.

22.8.2017 - kontrola skladov v oblasti Námestovské Pilsko... zápis z činnosti.

24.7.2017 - kontrola porastov v oblasti Námestovské Pilsko... zápis z činnosti.

17.7.2017 - kontrola porastov v námestovskej oblasti ... zápis z činnosti.

10.7.2017 - kontrola skládok dreva v námestovskej oblasti ... zápis z činnosti.

31.5.2017 - kontrola pokladničných dokladov, dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

27.4.2017 - kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov, kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z činnosti.

19.4.2017 - príprava správy o činnosti Dozornej rady za rok 2016 pre zasadnutie Zhromaždenia v dňoch 7.5. a 16.5.2017 ... zápis z činnosti.

23.1.2017 - kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr, kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... zápis z činnosti.

12.12.2016 - vyhotovenie inventarizáčneho zápisu z fyzickej inventúry dreva vykonanej dňa 11.11.2016 na jednotlivých skládkach dreva ... zápis z činnosti.

15.11.2016 - kontrola všetkých dodávateľských a odberateľských faktúr, kontrola kvalifikačných preukazov pilčíkov, evidencia úžitkového a palivového dreva z faktúr ... zápis z činnosti.

3.11.2016 - dozorná rada dopracovala interné predpisy urbárneho spoločenstva. Došlo tiež k dohode o postupe pri inventarizácii dreva na jednotlivých skládkach s ohľadom na nepriaznivé počasie ... zápis z činnosti.

17.10.2016 - inventúra pokladničnej hotovosti a archivácia dokladov týkajúcich sa reštitúčnych nárokov členov spoločenstva od r. 1998, ich časové zatriedenie a vypracovanie prehľadu ... zápis z činnosti.

11.10.2016 - kontrola dodávateľských a odberateľských faktúr ... zápis z kontroly.

08.09.2016 - kontrola príjmových a výdajových pokladničných dokladov ... výsledok kontroly.

12.08.2016 - obhliadka skladov dreva a kontrola pri výdaji dreva zo skladu v Belkovke ... zápis z 1.7.2016, 27.7.2016, 12.8.2016, 24.8.2016.