...

Ostatné dokumenty

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev zo dňa 30.06.2016 - v dňoch 24.4.2016 a 26.4.2016 sa konalo zasadnutie zhromaždenia formou čiastkových schôdzi. Zhromaždenie rozhodlo o zmene názvu spoločenstva. Nový názov "Urbár Námestovo, pozemkové spoločenstvo" je podstatne kratší oproti pôvodnému názvu spoločenstva, čo má priaznivý vplyv i na jeho písomné použitie.
Zhromaždenie tiež odvolalo jedného člena dozornej rady a na jeho miesto zvolilo nového člena dozornej rady.

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev zo dňa 12.03.2015 - dňa 12.3.2015 zhromaždenie na svojom zasadnutí rozhodlo o odvolaní predsedu spoločenstva, podpredsedu spoločenstva a jedného člena výboru. Na ich miesto zvolilo nových členov výboru, z ktorých vzišlo nové vedenie spoločenstva.

Rozhodnutie o registrácií pozemkového spoločenstva - dňa 29.3.1996 Obvodný úrad Námestovo vydal rozhodnutie o registrácií pozemkového spoločenstva a do registra pozemkových spoločenstiev vykonal tento zápis: "Urbarialisti obce Námestovo, Pozemkové spoločenstvo v Námestove".